Katten! Dierenvrienden kunnen hier een kat of kitten kopen en een poes of kater aanbieden. Zoek ook in het asiel.
Home     Kat kitten zoeken     Nieuw baasje     Dekkaters     Catteries     Inloggen     Plaats advertentie     Plaats oproep     Contact     Links     Disclamer
Copyright© 2008 Pink Productions


De website is opgezet door Pink Productions om vraag en aanbod van katten en daarmee kopers en verkopers tot elkaar te brengen.
Pink Productions is nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen koper en verkoper door gebruikmaking van http://www.dierenmarkt.info.

Pink Productions is niet aansprakelijk voor de inhoud van de advertenties.
Pink Productions is niet aansprakelijk wanneer de inhoud van de advertentie onjuiste gegevens bevat.
Pink Productions is niet aansprakelijk wanneer de adverteerder, bewust of onbewust, in de advertentie foto's en of adressen gebruikt van derden.

Het gebruik van (persoons)gegevens die via http://www.dierenmarkt.info openbaar zijn gemaakt is enkel en alleen toegestaan met het oog op het kopen of verkopen van katten.
Het is onder geen beding toegestaan (persoons)gegevens te verwerken voor enig ander doel, hetgeen onder meer inhoudt dat het verboden is:
.. Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, althans email(s) waarvan de inhoud algemeen van aard is en niet direct betrekking heeft op de inhoud van de advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciŽle aard;
.. Een adverteerder (ongevraagde) e-mail(s) te zenden, waarin commerciŽle producten of diensten worden aangeboden, zulks ongeacht of deze producten of diensten (indirect) betrekking hebben op de inhoud van de advertentie;
.. E-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders van http://www.dierenmarkt.info te verzamelen.

Pink Productions sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van http://www.dierenmarkt.info.
Pink Productions is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:
.. De onmogelijkheid om http://www.dierenmarkt.info te gebruiken;
.. Onjuiste, onvolledige of niet actuele informatie op http://www.dierenmarkt.info;
.. Het onrechtmatig gebruik van http://www.dierenmarkt.info, door een derde.

Elke adverteerder vrijwaart http://www.dierenmarkt.info voor alle aanspraken van derden in verband met de advertentie, plaatsing, inhoud en gegevens die door adverteerder op http://www.dierenmarkt.info worden geplaatst.

Pink Productions behoudt zich het recht voor om een ieder uit te sluiten van elk gebruik van http://www.dierenmarkt.info naar eigen inzicht.

Pink Productions legt de Persoonsgegevens, die door gebruikers worden ingevuld voor het gebruikmaken van http://www.dierenmarkt.info in haar database vast, zolang de advertentie op de website staat of zolang u lid blijft.
Persoonsgegegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.